Metoda PNF

Metoda PNF

PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (Proprioceptywne Nerwowo-Mięśniowe Torowanie) jest jedną z najbardziej znanych koncepcji fizjoterapeutycznych.

Pierwotnie koncepcję PNF stosowano w pracy z pacjentami cierpiącymi na stwardnienie rozsiane oraz chorobę Heinego-Medina. Z biegiem czasu metodę tą zaczęto stosować także u pacjentów z innymi schorzeniami narządu ruchu, z pozytywnym skutkiem. Metoda uwzględnia odczuwanie własnego ruchu (propriocepcję) oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami wykonywania jak najbardziej skutecznej czynnościowo aktywności ruchowej.

Metodę PNF stosuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego, w szczególności:

 • po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego;
 • z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem zanikowym bocznym, chorobami móżdżku, polineuropatiami, dystrofiami mięśniowymi; skoliozami;
 • po operacjach wszczepienia endoprotezy biodra lub kolana, rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego, po złamaniach kości;
 • z zaburzeniami oddychania, połykania.

W koncepcji PNF można wyodrębnić jej najważniejsze zasady główne, na których opiera się cała koncepcja. Zasady główne są pomocne przy:

 • nauczaniu wykonywania ruchu poprzez właściwy chwyt lub odpowiedni opór manualny
 • pomocy pacjentowi w osiągnięciu skoordynowanego ruchu
 • zwiększeniu wytrzymałości oraz uniknięciu zmęczenia mięśni, w których nastąpił deficyt ruchowy.

Do głównych zasad metody PNF zaliczamy:

 • stymulacja dotykowa – kontakt manualny (ręczny), kontakt ze środowiskiem
 • stymulacja słuchowa – kontakt werbalny
 • stymulacja wzrokowa – kontakt wzrokowy pacjent-terapeuta
 • opór manualny.